30 August 2010

在公共場合﹐對於人群和講話聲感到十分煩噪。 後來﹐回過身﹐觀看自己﹐發現人群﹐竟然...變成海浪...噪音變成海浪聲﹐而我......原來只不過是一顆水滴。 http://www.facebook.com/notes/lin-zi-yu/fan-chang-gan-zao-yin/142969269071777

No comments:

Post a Comment