29 May 2011

新寶島康樂隊-鼓聲若響
鼓聲若響

作詞:陳昇
作曲:陳昇

心愛的你甘也有塊聽 聽到阮用心唱的歌聲
嘸管落雨天 或是風颱天 阮是跑江湖的藝人
阿娘你甘也有知影 阮置咧外頭真正打拼
嘸敢來耽誤 當時的詛咒 袂乎你親戚頭前嚥氣
若聽到鼓聲 阮的心情較快活 攀過了一山又一嶺 演唱阮甜蜜的歌聲
若聽到鼓聲 阮的心情會快活 沒疑誤環境的拖磨 唱出阮悲情的歌聲
心愛的你甘也會諒解 阮會來離開是不得已
三餐著要吃 嘸通來畏寒 想到你嘸敢來哭出聲
若聽到鼓聲 阮的心情會快活 攀過了一山又一嶺 演唱阮甜蜜的歌聲
若有聽到鼓聲 阮的心情會沉重 跳著嘸情願的舞步 全為你風流的人客兄
若聽到鼓聲 阮的心情就快活 拿出阮俐落的本領 演唱阮哀怨的歌聲
若有聽到鼓聲 阮的心情就快活 嘸要當做阮風度輕浮 全望你熱情的人客兄
歌聲真迷人 阮的心情是暗淡 日日夜夜塊作夢 返來去 我溫暖的故鄉

2 comments: